Business & Beauty B&M

Sklep

Zgody

Informujemy, że w celu korzystania z oferty kursów i szkoleń niezbędne jest podpisanie:

  1. Zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
  2. Zgody
na
wykorzystanie
i
publikację
wizerunku

 

Zgody można pobrać poniżej, klikając na link. Otrzymasz je również na maila:

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PUBLIKACJA WIZERUNKU